Osaaminen

Niinan osaaminen

  • yrittäjyys ja yritystoiminta
  • valmentaminen ja valmentava johtajuus
  • yrittäjyyskasvatus
  • verkkovalmennukset osallistavin menetelmin
  • näyttötutkintojen ohjaus

Osaamistani pidän yllä kouluttautumalla, osallistumalla seminaareihin, etsimällä aina minut hyvällä tavalla haastavia työprojekteja ja lukemalla. Luen työvuoden aikana noin 20-25 ammattikirjaa ja lisäksi paljon elämäkertoja ja romaaneja lomakaudella. Pääosin valmennan kasvokkain, mutta vuodesta 2014 olen toiminut myös verkkovalmentajana.

Yrittäjien valmentaja

Yrittäjiä, niin jo toiminnassa olevia kuin yritystoimintaa vielä suunnittelevia olen valmentanut useita satoja. Lisäksi toimiessani tutkintojen ohjaajana ja arvioijana, olen lukenut satoja liiketoimintasuunnitelmia ja tutustunut satoihin yrittäjiin. Olen kohdannut siis jo noin tuhat erilaista yritystä lähes kaikilta mahdollisilta aloilta ja oppinut heiltä paljon. Yhteistä näille yrityksille on se, että ne ovat pieniä ja omistaja-yrittäjä työskentelee niissä itsekin, mutta jokaisella on oma tapansa yrittää, oma liiketoimintamallinsa ja omanlaisensa mielenkiintoinen yrittäjä vetovastuussa. Kunnioitukseni yrittäjiä ja heidän osaamistaan kohtaa kasvaa jatkuvasti ja opin aina uutta. Samalla valmentajana pystyn auttamaan monia yrityksiä kehittämään toimintaansa edelleen. Yrittäjävalmennuksissa oma roolini on ”Perustan paalutus” eli yrityksen asiakasvalinnan, liiketoimintamallin, verkostojen sekä hinnoittelun ja kannattavuuden tarkastelu ja tarvittaessa hiominen huippukuntoon.

Johtajien ja esimiesten valmentaja

Vuodesta 2018 olen valmentanut myös pidempään toimineiden yritysten yrittäjiä, esimiehiä ja johtajia. Tässä työssä keskeisiä asioita valmennuksessani ovat ihmisten johtaminen ja valmentava johtajuus, strategiaa ja kannattavuutta unohtamatta. Lisäksi keskeisiä teemoja ovat johtamisen käytäntöjen kehittäminen tai synnyttäminen ja yrityskulttuurin kehittäminen. Toimin yhteistyökumppanini Intotalon kautta Ely-keskusten Kasvuun johtaminen valmennusten yhtenä pääkouluttajista.

Valmentajien valmentaja

Valmentaminen on päätyöni. Valmentaminen tarkoittaa minulle sitä, että pyrin auttamaan jokaisen omaa oppimisen ja oivaltamisen prosessia. Nopeinta oppiminen on yhdessä muiden kanssa tiimioppimisen menetelmiä hyödyntäen. Tähän oppimisen kulttuuriin sain oppia Tiimiakatemialla opiskellessani ja nyt saan olla synnyttämässä erilaisia oppimisyhteisöjä ja valmennusryhmiä eri puolilla Suomea. Valmentajana minulla ei ole oikeita vastauksia, mutta usein ainakin muutama hyvä kysymys, työkalu tai ajattelua avaava esimerkki.

Valmentava johtaminen liittyy ihmisten johtamisen taitoihin. Valmentaja-otteella toimiva johtaja tai esimies pystyy auttamaan alaisensa löytämään oman voimansa ja intohimonsa ja saa näin työporukkansa tai tiiminsä huippusuoritukseen. Ajattelen, että valmentava johtaja ei loista itse vaan saa porukkansa loistamaan jakamalla vastuuta, valtaa ja vapautta tehdä. Luottamuksesta kaikki lähtee.

Olen Sertifioitu Tiimiakatemia Senior Team Coach > ja yksi Intotalon Ykkösketjun valmentajista.

Yrittäjyyskasvatuksen osaaja

Yrittäjyyskasvatus, eli yrittäjyysasenteen ja –taitojen oppiminen on tärkeää kaikilla kouluasteilla esiopetuksesta yliopistoon saakka. Olen itse toiminut valmentaja-lehtorina ammattikorkeakoulussa ja yrittäjänä valmentanut kymmeniä opettajia hyödyntämään yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä omassa työssään. Menetelmiä on paljon, mutta erityisesti Nuori Yrittäjyys ry:n malli eri kouluasteille on minulle tärkeä. Olin itse pilotoimassa sen kehittämistä korkea-asteelle Suomessa ja seuraan ilahtuneena sitä, että yhä useamman koulun oppilaat tai opiskelijat pääsevät oikeasti testaamaan yrittämistä käytännössä osana opintojaan. Yrittämistä ei lopulta voi oppia kuin yrittämällä.

Näyttötutkinto-osaaja

Olen näyttötutkintomestari ja toimin tutkinnon suorittamisen ohjaajana mm. jet-(johtaminen), leat-(lähiesimies), jyeat(johtaminen ja yritysjohtaminen)-, yat(yrittäjä) ja tkeat(tuotekehitystyö) -tutkinnoissa. Lisäksi toimin säännöllisesti arvioijana yrittäjyyteen liittyvissä tutkinnoissa tai tutkinnon osissa.

Toimin myös vapaaehtoisena Yes-yrityskummina, eli käyn pyydettäessä kouluvierailuilla tai toimin ny-neuvonantajana vapaaehtoispohjalta.

Yeskummit.fi >

Opiskellessani Yrittäjyyden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tein opinnäytetyönäni Mentorointimallin 2.asteen opiskelijoiden yrittäjyysopintoihin. Opinnäytetyöni löytyy tästä >