Mielimylly

Mielimylly yritys

Yritykseni Mielimylly Valmennustoimisto Oy on valmennus-, koulutus- ja kehittämisyritys. Erityisesti yrittäjyyden ja yritysten kehittäminen, yrittäjyysasenne sekä yrittäjyyskasvatus ovat yrityksen vahvuuksia.

Toiminta-ajatus

Mielimyllyn nimi kertoo yrityksen toiminta-ajatuksesta: jotta uutta voi syntyä tai kehitystä tapahtua, tulee jokaisen laittaa mielensä myllytykseen, etsiä uusia näkökulmia ja tarkastella tuttujakin asioita uudesta näkökulmasta. Myllytys tehostuu kun sitä tekee yhdessä muiden kanssa.

Mielimyllyn toiminnan arvoja ovat

  • Jokainen voi oppia ja jokaiselta voi oppia, tehokkainta tämä on yhdessä tehden, kokeillen ja pohtien.
  • Sitkeydellä ja pienillä askelilla taittuu pitkäkin matka. Ensimmäinen askel on ratkaiseva.
  • Jokainen zäänssi on mahdollisuus (Matti Nykänen). Joka ei koskaan tee virheitä, ei koskaan kokeile mitään uutta. (Akio Morita)

Osana verkostoja

Toimintatapani on olla osa isompia verkostoja. Verkostoni koostuvat pääosin Tiimiakatemian menetelmiä soveltavista yrityksistä ja muista toimijoista. Lisäksi yrityksellä on suoriakin asiakkuuksia hankkeiden ja oppilaitosten kanssa. Kaikissa valmennuksissa keskeisiä tekijöitä ovat luottamus yhteisöön ja yhdessä käytävään dialogiin sekä tekemällä oppimiseen. Valmennuksen tavoitteena on synnyttää yhteinen, tavoitteellinen oppimisprosessi, jossa kaikki osallistujat oppivat. Pedagogisesti valmennusmetodia lähellä ovat kokemuksellinen oppiminen, dialogisuus, sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys sekä yhteisö- ja tiimioppiminen.

Maailman lapset

Meillä Suomessa asiat ovat melkoisen hyvin ja siksi haluan antaa oman panokseni maailman lasten hyvinvointiin. Mielimylly lahjoittaa kuukausittain pienen summan Unicefille, Sierra Leonen Freetownissa toimivalle SOS lapsikylälle ja Pelastakaa Lapset ry:lle. Jokaisella lapsella maailmassa tulee olla ruokaa, turvallisuutta ja mahdollisuus käydä koulua ja Mielimyllyn kautta haluan olla mukana tukemassa tätä. Tuon SOS Lapsikylän kummeina minulla on mukana muutamia ystäviä.